เรารู้ว่า "น้ำ" ทุกหยดของคุณมีคุณค่า

ไทย
คาวาโมโต ปั๊ม เริ่มต้นจากธุรกิจเครื่องสูบน้ำแบบมือจับ

โดยบริษัทเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1919 และเป็นเจ้าแรกที่พัฒนาเครื่องสูบน้ำที่ทำมาจากเหล็กหล่อ ซึ่งก่อนหน้านั้นวัสดุที่ใช้ ทำมาจากเซรามิคและไม้ กว่าศตวรรษที่ผ่านมา คาวาโมโต ปั๊ม ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการวางรากฐาน และสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องสูบน้ำ ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือน, โรงพยาบาล, โรงงานอุตสาหกรรม, ตึกระฟ้า หรือแม้กระทั่งระบบระบายน้ำก็ตาม

ด้วยปณิธานและแนวความคิดที่ว่าน้ำจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับคุณภาพของน้ำ คาวาโมโต ปั๊ม ยังคงมุ่งมั่น และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลกให้ดีขึ้น

บริษัท คาวาโมโต ปั๊ม เอเชีย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2008 โดยเริ่มธุรกิจผลิตเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับกับลูกค้าในประเทศไทย

โดยจุดมุ่งหมายของเรา คือ การขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศโดยมุ่งเน้นตลาดภายในภูมิภาคเอเชีย ด้วยกำลังผลิตที่โรงงานอยุธยาในประเทศไทยและโรงงานผลิตที่เมืองซูโจวประเทศจีน ตลอดจนความสามารถด้านเทคนิค จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของเราได้เป็นอย่างดี

 
คติพจน์
Motto:Trust first
Motto:Quality-oriented
Motto:Strong sense of responsibility